FAQ: 

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ ĐẦU TƯ TRÊN ETORO

Etoro được cấp phép và giấy tờ gì, quốc gia nào ?

Dịch vụ môi giới của eToro được cung cấp bởi eToro (Europe) Ltd. (“eToro Europe”), một Công ty Đầu tư Síp (CIF) đã đăng ký. Số đăng ký của công ty là HE20058. eToro Europe được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán & Giao dịch Síp (CySEC) theo giấy phép số 109/10.


Tại Vương quốc Anh, eToro (UK) Ltd. (“eToro UK”), số đăng ký công ty. 7973792 được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan quản lý tài chính (FCA), theo số tham chiếu công ty 583263. eToro Europe và eToro UK đều hoạt động và tuân thủ Chỉ thị về thị trường trong công cụ tài chính (MiFID).


Tại Úc và thị trường Đông Nam Á, các dịch vụ và sản phẩm được cung cấp bởi eToro AUS Capital Pty Ltd. (“eToro Australia”), ABN 66 612 791 803 là chủ sở hữu của Giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc (AFSL) 491139 do Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc (ASIC cấp ), và được quy định theo Đạo luật Tập đoàn (Khối thịnh vượng chung). eToro Australia sắp xếp để khách hàng của mình được cung cấp dịch vụ bởi eToro Europe.

Nếu tôi đầu tư trên Etoro thì có phải chịu thuế không:

Khách hàng của chúng tôi có trách nhiệm tính toán và thanh toán mọi khoản thuế hiện hành tại quốc gia của họ hoặc các quốc gia cư trú chịu thuế.

Ví dụ:

Đối với khách hàng của eToro (Europe) Ltd., thông tin trên sẽ được báo cáo cho Cục thuế Síp.

Đối với khách hàng của eToro (UK) Ltd., thông tin trên sẽ được báo cáo cho HM Revenue & Customs ở Vương quốc Anh.

Đối với khách hàng của eToro AUS Capital Pty Ltd., thông tin trên sẽ được báo cáo cho Cơ quan Thuế vụ Úc.

Nguyên tắc chung là các tổ chức tài chính địa phương báo cáo thông tin cụ thể về CRS cho Cơ quan thuế có thẩm quyền của họ, cơ quan này sẽ trao đổi thông tin này với Cơ quan có thẩm quyền tương ứng của các Cơ quan tài phán tham gia mà họ đã có thỏa thuận.


Bạn có thể sử dụng thông tin từ bảng sao kê tài khoản của mình để tính thu nhập chịu thuế mà bạn có thể cần đưa vào tờ khai thuế của mình.

eToro có thể được yêu cầu cung cấp thông tin này cho cơ quan thuế địa phương của bạn, theo Đạo luật tuân thủ thuế tài khoản nước ngoài (FATCA) và Tiêu chuẩn báo cáo chung (CRS). 


Xin lưu ý rằng việc nhận cổ tức là một sự kiện chịu thuế trong một số trường hợp và khu vực pháp lý. Trong những trường hợp này, eToro giữ lại một tỷ lệ thuế nhất định tùy thuộc vào luật pháp của quốc gia mà công ty phát hành cổ tức được thành lập. Click vào đây để tìm hiểu thêm. Ví dụ như phần cổ tức của một cổ phiếu Mỹ mà nhà đầu tư nhận được sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản eToro của anh ta sau khi đã trừ đi 30% thuế.


Riêng ở thị trường Việt Nam, chưa có cơ quan ban ngành nào quản lý hoạt động đầu tư quốc tế. Nói như vậy không có nghĩa là những nhà đầu tư không áp dụng tính toán thuế cá nhân, đều đó chỉ áp dụng ở thời điểm hiện tại. Trong khoảng thời gian tới, khi nhà nước chính phủ Việt Nam có nghị định và cơ quan ban ngành quản lý và yêu cầu khách hàng tự khai báo thông tin thu nhập từ hoạt động đầu tư hay yêu cầu eToro cung cấp sao kê của khách thì ASIC và eToro sẽ hoàn toàn hợp tác.

Khi tôi đầu tư số tiền lớn và được yêu cầu khai báo tài sản thì tôi phải làm gì?

Theo quy định và eToro là một công ty được quản lý theo luật (ASIC,FCA & CySEC), tùy thuộc vào số tiền gửi hoặc rút trong tài khoản, bộ phận kế toán và tài chính của eToro có thể yêu cầu người dùng cung cấp bằng chứng thu nhập.

Chúng tôi có thể đảm bảo với bạn là một công ty được quản lý, thông tin này sẽ được giữ bí mật hoàn toàn