Công ty fintech của Israel, eToro, một công ty môi giới đa tài sản và giao dịch xã hội, đang trên đường chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng trên Nasdaq với mức định giá 5 tỷ USD. Công ty hiện đang đàm phán với ngân hàng đầu tư Goldman Sachs về việc

Read More