Cảm ơn bạn đã "ĐĂNG KÝ"

Để đảm bảo chúng tôi không gửi bất kỳ email nào đến sai địa chỉ, chúng tôi đã gửi cho bạn một email xác nhận. Vui lòng truy cập hộp thư đến của bạn và làm theo các bước bên dưới để tiếp tục quá trình đăng ký của bạn.Kiểm tra email

Chuyển đến hộp thư đến của địa chỉ email bạn vừa sử dụng để đăng ký.

.

Mở thư xác nhận từ KTC

Mở email với dòng tiêu đề " [KTC] Xác Nhận Đăng Ký Video ".

Bấm vào link xác nhận

Nhấp vào liên kết bên trong email để hoàn tất đăng ký của bạn và truy cập vào hướng dẫn của chúng tôi!

© Kiến Thức Crypto 2020