Kênh Thông Tin Uy Tín, Chất Lượng, Kịp Thời Cho Nhà Đầu Tư 4.0
Kiến Thức Crypto Official Website

Phân Tích Diễn Biến Giá Bitcoin, Altcoin Và Lời Nguyên Cho Nhà Đầu Tư Lúc Này

Một vài PT và nhận định dựa trên góc nhìn kỹ thuật, mọi người có thể tham khảo và kết hợp các luận điểm riêng của mình để đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.

Nội dung Live Stream:

1. Cảm ơn các thành viên của cộng đồng Kiến Thức Crypto và thông báo những sự kiện quan trọng sắp tới (24/10 và 6/11).

2. Tổng quan tình hình thị trường thông qua diễn biến giá Bitcoin, Altcoin trong 24 giờ và những ngày vừa qua.

3. Xem xét lại tín hiệu đã phân tích trong Live Stream trước đó (19/10) : https://bit.ly/2O19HeC

4. Phân tích giá Bitcoin, Altcoin hiện tại và Đưa ra giả thuyết cho thị trường sắp tới.

5. Trả lời các câu hỏi của những Nhà đầu tư.

6. Lời khuyên cho Holder và Trader ngay lúc này (24/10).

7. Chia sẽ kinh nghiệm đầu tư của bản thân.

Hẹn gặp lại các Nhà đầu tư vào tối thứ 4!

Út Định KTC 

Related Posts

phn-tch-din-bin-gi-bitcoin-altcoin-v-li-nguyn-cho-nh-u-t-lc-ny