Khác biệt giữa Etoro và Binance

By Văn Hỉ

November 2, 2020


Etoro là sàn giao dịch đa ngành và phải tuân thủ pháp lý trong ngành đầu tư tài chính vì có sản phẩm tài chính liên quan đến chứng khoán và hàng hoá
Còn Binance là sàn giao dịch tập trung trong thị trường crypto, bạn có thể so sánh rõ ràng 2 sàn này để tránh nhầm lẫn