Cách Tiêu Tiền Để Được Tự Do Tài Chính Sớm

By Văn Hỉ

December 4, 2020


+ Sai lầm trong tư duy quản lý tài chính đây là điều rất quan trọng quyết định bạn làm nhiều năm sắp tới thì kết quả nó vẫn sẽ như hiện tại .
+ Và hỉ cũng muốn gửi cho các bạn một thông điệp để giúp cho cho chúng ta có một cuộc sống bình an , yên vui , hạnh phúc và khi bạn có kế hoạch trong chi tiêu và có được tiền tích lũy , ứng dụng vào trong việc đầu tư sinh ra lợi nhuận . Là nền tảng cơ sở giúp cho bạn có khả năng nghỉ hưu trong tương lai và ngược lại .