NGUYÊN LÝ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Bộ video này vô cùng quý giá với khối lượng dữ liệu khổng lồ
Giúp bạn định hướng và là chủ việc đầu tư tài chính


9 Bài học

Easy

Tiến độ

Chưa bắt đầu

ĐẦU TƯ CƠ BẢN TRÊN ETORO

Trong khoá học này hướng dẫn bạn cách đầu tư với Etoro
Etoro là sàn giao dịch chuyển lệnh uy tín, là lựa chọn phù hợp cho nhà đầu tư dài hạn đa ngành

6 Bài học

Easy

Tiến độ

Chưa bắt đầu

FOLLOW PEOPLE CHUYÊN SÂU TRÊN ETORO

Giáo trình này giúp bạn hiểu rõ hơn về tính năng Copy People trên Etoro, Biết cách đọc dữ liệu và phân tích được các nhà giao dịch, Biết cách xữ lý trong quá trình sao chép

Tiến độ

Chưa bắt đầu
Pen